Barbas-Brigalda Eleonora

Manastiri rupestre, tripric, ulei, pinza, 80x78, 1997


Filosofia oului negru (Omagiu lui N. Stanescu) - triptic, ulei, carton, 49x35, 1996


La apus de soare, u/p, 40x50, 1997

Relicve marine, u/p, 80x78, 1997


Peisaj nocturn, u/p, 68x38, 1997


Ecoul marii, triptic, u/p, 80x78, 1998

Orasul vechi,u/p, 48x33, 1999


Nostalgie, u/p, 70x70, 1999


Idolul scitic, u/p, 120x60, 1999