Childescu Emil

Departari vesnice, p/u, 96x99,5, 1999


Vuetul marii, p/u, 48x78, 2000


Fuga de furtuna, p/u, 68x99,5, 1997


Dimineata in Sculeni, p/u, 66x70, 2000

Adevarul, ofort, 50x34,5, 1993


Icar, ofort, 61x37, 1991


Portret, Timofei, p/u, 31x25, 2000

Liliacul, p/u, 80x85, 2001


Debarcadierul parasit, p/u, 104x144,5, 1999


Portretul mamei, p/u, 60x48,5, 1998


Marea la Sergheevka, acuarela, 23x35, 1992