Grecu Mihai

Curtea matusei Ileana, u/p, 100x94, 1976


Biserica Armeana, u/p, 100x81, 1967-68


Luna pe Butuceni, u/p, 105x140, 1979


Portret, u/p, 70x63, 1966


Istoria unei vieti, u/p, tempera, 160x140,1967(partea centrala a triptihului)


Istoria unei vieti, u/p, tempera, 130x140, 1967, (partea dreapta a triptihului)

Hrisovul armenesc, u/p, 103x95, 1972


Portret, u/p, 47x70, 1957


Casa lui Gurenco, u/p, 65x55, 1968


"Microcosmosul", u/p, 100x90, 1978


Fetele din Ciadir-Lunga, u/p, 200x180, 1959-60