Home Artistii din Republica Moldova | Gutu Victor | Toate lucrarile
Gutu Victor

Model sezind, u/p, 81x60, 1998


Venera si Marte, u/p, 60x80, 1998


Trei ulcioare, u/p, 50x60, 2000


Sticla si ulciorul, u/p, 40x50 1998


Sarbatoare, u/p, 90x110, 1996


Case albe, u/p, 54x65, 2001


Perioada Vitala II, u/p, 80x60, 1998


Doi nori, u/p, 54x65, 2001


Drumul si muntele, u/p, 90x45, 2000

KSA:K [Home] : [Contemporary Art Virtual Museum] : [Artists from Moldova]
Chisinau, Moldova, 2001-2002
webmaster: cudo@art.md