Home Artistii din Republica Moldova | Petric Mihai | Toate lucrarile
Petric Mihai

Drum spre Codru, p/u, 69x191, 1959


Nistrul in amurg, p/u, 100x150, 1980


Promoroaca, p/u, 65x90, 1987


Primavara in livada, p/u, 80x120, 1975


Toamna in Moldova, p/u, 106x175, 1960


Primavara pe plai natal, p/u, 110x160, 1986


Portretul invatatoarei, p/u, 150x82, 1960


Fiica Natalia cu cartea, p/u, 90x60, 1967


Podgorii, p/u, 1974

KSA:K [Home] : [Contemporary Art Virtual Museum] : [Artists from Moldova]
Chisinau, Moldova, 2001-2002
webmaster: cudo@art.md