Home Artistii din Republica Moldova | Toncev Liudmila | Toate lucrarile
Toncev Liudmila

Lucrind, u/p, 60x70, 1971


Natura statica, u/p, 70x70, 1989


Natura statica cu vioara, u/p,90x80, 1994


Fetita in fotoliu, u/p, 74x80, 1989


Portret de fata, u/p, 46x50, 1980


Stradela din Gurzuf u/p, 69x68, 1988


Peisaj din Tvardita, u/p, 38x55, 1986


Cimp de irisi, u/p, 55x55,


Biserica Bunei Vestiri, u/p, 50x60, 1996

KSA:K [Home] : [Contemporary Art Virtual Museum] : [Artists from Moldova]
Chisinau, Moldova, 2001-2002
webmaster: cudo@art.md